Omval i Falu kommun

Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun

Den 7 april kommer omval att ske till kommunfullmäktige i Falu kommun efter beslut av Valprövningsnämnden. Alla kommuner ska med anledning av detta hålla öppet för förtidsröstning för personer som är folkbokförda i Falu kommun. Detta kommer i Östra Göinge kommun att ske enligt nedanstående schema.

Att rösta

Väljare som inte är kända för röstmottagarna ska:

  • uppvisa giltig legitimation
  • ha medföljande som kan gå i god för att personen är den som den utger sig för att vara och kan uppvisa giltig legitimation

Röstmottagarna får inte ta emot valkuvert om väljaren inte kan styrka sin identitet. Detta gäller både vid förtidsröstning, röstning via ambulerande röstmottagare samt vid röstning på valdagen.

Ta med röstkortet när du ska rösta. Observera att de tider som står på röstkortet är de öppettider som gäller på valdagen.

Valsedlar

I detta val kommer endast de valsedlar bli giltiga som innehåller parti som i tid anmält sig till Valmyndigheten. På samma sätt är det med personröster. Giltiga blir endast de valsedlar som innehåller kandidater som i tid anmälts till Valmyndigheten. Övriga valsedlar kommer att bli ogiltiga, och därmed inte räknas in i valresultatet. Om du vill veta vilka partier som är anmälda eller vilka kandidater som har samtyckt, kan du antingen gå in på Valmyndighetens hemsida (se nedan under Läs mer) eller fråga röstmottagare i din vallokal.

Förtidsröstning

Östra Göinge kommun har öppet för förtidsröstning till kommunfullmäktige i Falu kommun (för de som är folkbokförda i Falu kommun) från och med måndagen den 1/4 till och med torsdagen den 4/4 enligt nedanstående tider.

Du kan även förtidsrösta via bud vid sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande (t.ex. make/maka/föräldrar/ syskon/vårdpersonal). Torsdagen den 28 mars är första dag när budröstningsmaterial får göras iordning. Detta, tillsammans med en informationsfolder om budröstning, kan från detta datum avhämtas på kulturhuset eller kommunhuset i Broby. Det här materialet måste användas vid budröstning.

Du kan förtidsrösta på följande plats och tid:

PLATS
Klicka på länken för att hitta hit
DAG KLOCKAN TELEFONNUMMER TILL FÖRTIDSRÖSTNINGSLOKAL
Broby bibliotek (kulturhuset) fr.o.m. måndag 1 april
t.o.m. torsdag 4 april
kl. 12-14

044 – 775 61 40

 

Ambulerande röstmottagare

Ingen förbokad institutionsröstning kommer att genomföras vid detta val. Däremot kommer det att finnas möjlighet att kontakta så kallade ambulerande röstmottagare under tiden det pågår förtidsröstning.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, så finns möjlighet till ambulerande röstmottagare. Det innebär att röstmottagare kommer hem till dig eller annan plats där du är för att ta emot din röst. För att komma i kontakt med vår kommuns ambulerande röstmottagare, se namn och telefonnummer nedan.

Kontaktuppgifter till Östra Göinge kommuns ambulerande röstmottagare:
Thomas Bengtsson (C), ordförande i valnämnden, tel. 070 – 314 15 80
Lena Nilsson (S), vice ordförande i valnämnden, tel. 070 – 524 80 92
Tommy Johansson (S), ersättare i valnämnden, tel. 070 – 953 60 18

Röstkort

Senast 28 mars ska röstkorten vara utsända av Valmyndigheten.

Om man av någon anledning behöver ett dubblettröstkort kan det skrivas ut av antingen Länsstyrelsen, kommunkontoret, Valmyndigheten eller utlandsmyndighet.

Har man skyddad adress kan endast Länsstyrelsen eller Valmyndigheten skriva ut det.

Begäran om rättning av röstlängd

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Lantbrevbärare

Att rösta med lantbrevbärare är möjligt för alla utmed en lantbrevbärarslinga.

KONTAKT

För att komma i kontakt med valnämnden:

Telefon: 044-775 69 00
Telefontid:
vardagar kl. 08.00-16.00


 

 


Hittade du inte vad du sökte?