Information inför val till riksdag samt region- och kommunfullmäktige 2022

Stärkt valhemlighet

Ingen ska kunna se vilket parti eller vilken kandidat du röstar på. Vid årsskiftet 2018/2019 infördes nya regler i vallagen som stärker valhemligheten.

Samtliga valsedelställ ska nu vara avskärmade på ett sätt som gör att alla väljare kan ta en valsedel utan att någon annan ser vilken valsedel man väljer. I Östra Göinge kommun kommer avskärmningen bestå av ett hölje som sätts över valsedelstället och förhindrar insyn.

Röstmottagarna ska se till att det alltid finns så pass många valsedlar kvar för varje parti i de olika facken att man inte kan lista ut vilket partis valsedlar du tagit.

Hjälp av röstmottagare

Röstmottagare kan dock fortfarande vid behov hjälpa en väljare även om röstmottagaren då ser vilken valsedel väljaren tar. Detta beror på att röstmottagare enligt 40 kapitlet 1 § i offentlighets- och sekretesslagen inte får berätta för någon hur en väljare har röstat. En röstmottagare som berättar hur en väljare har röstat kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt 20 kapitlet 3 § brottsbalken.

Ordning och reda bland valsedlarna

Kommunen har fortfarande en skyldighet att se till att det är ordning och reda under valet, och att förhindra valfusk. Även om valsedelställen nu är avskärmade från insyn så måste ändå röstmottagarna se till så att ingen passar på att exempelvis stjäla, täcka över eller förstöra valsedlar eller på annat sätt sabotera valet, under tiden man står framför valsedelstället.

Ordningsregler för dig som ska rösta

För att både kunna se till att du som väljare kan ta din röst utan att någon ser, och att inget valfusk förekommer, kommer följande regler att gälla:

  • Bara en väljare åt gången kommer att få befinna sig framför valsedelstället
  • Ingen får passera direkt bakom väljaren medan denne befinner sig framför valsedelstället
  • När väljaren tagit sin valsedel går denne vidare till den gröna valskärmen för att göra i ordning sin röst
  • När väljaren har lämnat valsedelstället släpps nästa väljare fram till valsedelstället för att ta sin valsedel

Ett tips om du inte tycker om att stå i kö

Ovanstående kan innebära att det bildas en kö till valsedelstället. Som väljare förväntas du respektera kön. Vill du inte stå i kön till valsedelstället kan du ta med dig egna valsedlar som du får från exempelvis partiernas valarbetare, i brevlådan eller som du själv beställt hem.

Valnämnden i Östra Göinge kommunHittade du inte vad du sökte?