EU-val 2019

Att rösta

Väljare som inte är kända för röstmottagarna ska:

  • uppvisa giltig legitimation
  • ha medföljande som kan gå i god för att personen är den som den utger sig för att vara och kan uppvisa giltig legitimation

Röstmottagarna får inte ta emot valkuvert om väljaren inte kan styrka sin identitet. Detta gäller både vid förtidsröstning, röstning via ambulerande röstmottagare samt vid röstning på valdagen.

Ta med röstkortet när du ska rösta. Observera att de tider som står på röstkortet är de öppettider som gäller på valdagen.

Här finns mer information om stärkt valhemlighet och ordningsregler för dig som ska rösta.

Valsedlar

I detta val kommer endast de valsedlar bli giltiga som innehåller parti som i tid anmält sig till Valmyndigheten. På samma sätt är det med personröster. Giltiga blir endast de valsedlar som innehåller kandidater som i tid anmälts till Valmyndigheten. Övriga valsedlar kommer att bli ogiltiga, och därmed inte räknas in i valresultatet. Om du vill veta vilka partier som är anmälda eller vilka kandidater som har samtyckt, kan du antingen gå in på Valmyndighetens hemsida eller fråga röstmottagare i din vallokal.

Till företrädare för partier

För de partier som till Valmyndigheten anmält deltagande i EU-valet, men inte uppfyller vallagens krav för att få sina valsedlar utlagda har Valnämnden beslutat att ändå lägga ut dessa valsedlar i röstnings- och vallokalerna.

Företrädare för partier, som omfattas av ovan och vill få sin valsedlar utlagda, kan antingen lämna in dem i kommunhusets kundtjänst (Broby) eller skicka dem per post till Valnämnden i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby. De ska vara kommunen tillhanda senast tisdagen den 7 maj 2019. En rekommendation är att lämna in fler valsedlar än vad som beräknas gå åt. Kontakta Valnämnden, enligt kontaktuppgifter nedan, vid eventuella frågor.

Förtidsröstning

Fr.o.m. onsdagen den 8 maj börjar förtidsröstningen inför valet.

Du kan även förtidsrösta via bud vid sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande (t.ex. make/maka/föräldrar/syskon/vårdpersonal). Torsdagen den 2 maj är första dag när budröstningsmaterial får göras iordning. Detta, tillsammans med en informationsfolder om budröstning, kan från detta datum avhämtas på kulturhuset eller kommunhuset i Broby. Det här materialet måste användas vid budröstning.

Du kan förtidsrösta på följande platser och tider

Observera att ändringar av öppettid för förtidsröstning kan ske. Kontrollera därför nedanstående i anslutning till din förtidsröstning.

PLATS DAG KLOCKAN TELEFONNUMMER TILL FÖRTIDSRÖSTNINGSLOKAL
Kommunhuset, Broby sön 26/5
OBS! Endast valdagen
08.00 – 21.00 044 – 775 60 00

Broby bibliotek (kulturhuset)

 

 

fred 10/5
lör 11/5 – sön 12/5
mån 13/5
fre 17/5
lör 18/5 – sön 19/5
mån 20/5
fre 24/5
lör 25/5
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
15.00 – 19.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
15.00 – 19.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00

044 – 775 61 40

TISDAGAR –
TORSDAGAR STÄNGT

Glimåkra bibliotek ons 8/5
mån 13/5
ons 15/5
mån 20/5
ons 22/5
13.00 – 16.00
15.00 – 19.00
13.00 – 16.00
15.00 – 19.00
13.00 – 16.00

044 – 775 61 70

TISDAGAR,
TORSDAGAR – SÖNDAGAR STÄNGT

Hanaskogs bibliotek (gamla) tors 9/5
tis 14/5
tors 16/5
tis 21/5
tors 23/5
13.00 – 16.00
15.00 – 19.00
13.00 – 16.00
15.00 – 19.00
13.00 – 16.00

044 – 775 61 50

ONSDAGAR,
FREDAGAR – MÅNDAGAR
STÄNGT

Knislinge bibliotek ons 8/5
tors 9/5
tis 14/5 – ons 15/5
tors 16/5
tis 21/5 – ons 22/5
tors 23/5
13.00–16.00
15.00–19.00
13.00–16.00
15.00–19.00
13.00–16.00
15.00–19.00

044 – 775 63 27

FREDAGAR – MÅNDAGAR STÄNGT

Sibbhults bibliotek tors 9/5
tis 14/5
tors 16/5
tis 21/5
tors 23/5
15.00–19.00
09.00 – 13.00
15.00–19.00
09.00 – 13.00
15.00–19.00

044 – 775 64 25

ONSDAGAR,
FREDAGAR – MÅNDAGAR STÄNGT

.

Vallokaler

Val till Europaparlamentet på valdagen den 26 maj 2019 äger rum på följande ställen:

VALDISTRIKT VALLOKAL HITTA HIT
Glimåkra Glimåkra folkhögskola Glimåkra folkhögskola
Broby Väster Göingeskolan Göingeskolan
Broby Öster Församlingshemmet Församlingshemmet i Broby
Hjärsås Ungdomens hus Ungdomens hus
Sibbhult Göinge utbildningscenter (Stenforsaskolan) Göinge utbildningscenter
Hanaskog Hörsalen Hörsalen i Hanaskog
Knislinge Väster Församlingshemmet Församlingshemmet i Knislinge
Knislinge Öster Snapphaneskolans matsal Snapphaneskolan

Ovanstående vallokaler är öppna på valdagen mellan kl. 08.00 och 21.00.

Ambulerande röstmottagare

Ingen förbokad institutionsröstning kommer att genomföras vid detta val. Däremot kommer det att finnas möjlighet att kontakta så kallade ambulerande röstmottagare under tiden det pågår förtidsröstning.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, så finns möjlighet till ambulerande röstmottagare. Det innebär att röstmottagare kommer hem till dig eller annan plats där du är för att ta emot din röst. För att komma i kontakt med vår kommuns ambulerande röstmottagare, se namn och telefonnummer nedan.

Kontaktuppgifter till Östra Göinge kommuns ambulerande röstmottagare

Thomas Bengtsson (C), ordförande i valnämnden, tel. 070 – 314 15 80
Lena Nilsson (S), vice ordförande i valnämnden, tel. 070 – 524 80 92
Tommy Johansson (S), ersättare i valnämnden, tel. 070 – 953 60 18

Röstkort

Senast i början av maj ska röstkorten vara utsända av Valmyndigheten.

Om man av någon anledning behöver ett dubblettröstkort kan det skrivas ut av antingen Länsstyrelsen, kommunkontoret, Valmyndigheten eller utlandsmyndighet.

Har man skyddad adress kan endast Länsstyrelsen eller Valmyndigheten skriva ut det.

Begäran om rättning av röstlängd

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Valskjutsar

Väljare som har svårighet att komma till och från vallokalen söndagen den 26 maj kan på valnämndens bekostnad erhålla skjuts via taxi.

Beställning, med angivande av namn och adress, till Östra Göinge Taxi AB, tfn 044 – 690 00 senast lördagen den 25 maj, kl. 12.00.

Lantbrevbärare

Att rösta med lantbrevbärare är möjligt för alla utmed en lantbrevbärarslinga.

KONTAKT

För att komma i kontakt med valnämnden:

Telefon: 044-775 69 00
Telefontid:
vardagar kl. 08.00-16.00
lördag – söndag kl. 12.00 – 15.00 under perioden som förtidsröstningen pågår
valdagen kl. 08.00 – 21.00


 

 


Hittade du inte vad du sökte?