Ej avgjorda motioner

Utreda möjligheten att låta skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

Datum

2021-02-22

Motionsställare

Stefan Wiloboken (SD)

Diarienummer

KS 2021/00526

Införande av integrationsplikt för nyanlända

Datum

2021-02-03

Motionsställare

Stefan Wiloboken (SD)

Diarienummer

KS 2021/00322

Familjecentral i Knislinge

Datum

2020-03-26

Motionsställare

Lena Svensson (S)

Diarienummer

KS 2020/01045


Hittade du inte vad du sökte?