Ej avgjorda motioner

Trygg i Östra Göinge

Datum

2022-05-17

Motionsställare

Stefan Wiloboken (SD)

Diarienummer

KS 2022/01032

Öppettider på
återvinningscentraler

Datum

2022-06-22

Motionsställare

Marcus Jeppsson (MG)

Diarienummer

KS 2022–1264

Samhällsorienterade
kurs för nyanlända

Datum

2022-06-22

Motionsställare

Stefan Wiloboken (SD)

Diarienummer

KS 2022–1256


Hittade du inte vad du sökte?