Kvalitet

 


Östra Göinge kommun har beslutat att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete.

I kvalitetsarbetet ingår ett övergripande ledningssystem, fastställda kvalitetskriterier respektive uppföljning och tillsyn som utmynnar i olika former av kvalitetsredovisningar.

 


 

 

 

 

 

Basutbudet och kriterierna ska dels kunna användas för att du som har beviljats hjälp ska veta vad som ingår och vad du kan förvänta dig, dels för att de som ansvarar för verksamheten ska veta vad som förväntas av dem att utföra och vad som kommer att följas upp.

Kvalitetskriterier Omsorg       Gäller från
Särskilt boende 2015-01-01
Bostad med särskild service 2009-10-01
Daglig verksamhet 2009-10-01
Hjälp i hemmet 2018-05-01
Personlig assistans 2009-10-01
Korttidsvård för personer med demenssjukdom 2009-07-01
Korttidsvård för personer med somatiskt funktionshinder 2009-07-01
Dagvård 2011-12-15
Kvalitetskriterier Stöd                       
Ungdomsboendet för ensamkommande flyktingbarn i Glimåkra 2011-08-23

Hittade du inte vad du sökte?