Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

För rörelsehindrade personer kan ett parkeringstillstånd  utfärdas. Parkeringstillståndet ger behörighet att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade personer. Ansökan om parkeringstillstånd skall göras till Östra Göinge kommun, kundjänst.

Villkor för utfärdande av parkeringstillstånd är att den sökande har ett funktionshinder som medför att han eller hon endast med betydande svårighet kan förflytta sig till fots och att han eller hon i övrigt uppfyller de villkor som gäller. Parkeringstillstånd  utfärdas inte för dem som har ett kortvarigt rörelsehinder eller har svårigheter att bära.

Det går att få parkeringstillstånd  i egenskap av förare eller passagerare. För passagerare beviljas parkeringstillstånd  endast om den sökande regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Parkeringstillståndet utfärdas i den kommun där den sökande är kyrkobokförd och gäller i alla nordiska länder och i princip inom hela EU. Till ansökan skall bifogas ett läkarintyg och ett nytaget ”passfoto”. Ansökningsblankett kan fås från kundtjänst.

Kontakta kundtjänst:
044-775 60 00


 

 

Hittade du inte vad du sökte?