Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Här hittar du information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ansökan om parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd.
Du måste ha till ansökan ett läkarintyg som talar om graden av ditt rörelsehinder och ett nytaget fotografi av dig som söker tillståndet.

 

 

Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd genom att fylla i en blankett och skicka till oss. Du laddar ned blanketten här. Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt. Du måste alltid göra en ny ansökan med läkarintyg. Prövningen sker då utan hänsyn till tidigare beslut.
Följande behöver du bifoga till din ansökan

  • Ett aktuellt läkarintyg som är högst 3 månader gammalt.
  • Ett nytaget foto (passfotoformat).
  • Egenhändig namnteckning.

Ett läkarintyg innebär dock inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är garanterat.

Ansökningsblankett kan också hämtas från kundtjänst.
Östra Göinge kommun
Kundtjänst
Storgatan 4
289 41 Broby

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt cirka 6 veckor. Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti, får du räkna med längre handläggningstid än vanligt.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna eller parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc.).

Parkeringstillstånd gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer den 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.
Läs mer om vilka regler som gäller inom EU.

Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Förnya tillståndet

När tillståndet är på väg att gå ut är det dags att ansöka om förnyat tillstånd. Det är alltså inte så att tillståndet automatiskt förlängs. Ansökan behandlas precis som en vanlig ansökan:

  • Skicka in ansökan och läkarintyg.

Att man tidigare fått parkeringstillstånd innebär inte att man automatiskt beviljas ett nytt. Beslut fattas av kommunens handläggare. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas, varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Information om behandling av personuppgifter

Östra Göinge kommun är mån om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ärendet som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i lagstiftningen inom området.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning.

https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter samt kontaktuppgifter vid klagomål som rör personuppgiftsbehandling.

 

Kontakta kundtjänst:
044-775 60 00


 

 

Hittade du inte vad du sökte?