God man för ensamkommande barn

När en person under 18 år kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare ska det utses en god man till barnet. En god man är en juridisk ställföreträdare i föräldrars ställe.

Precis som en förälder har en god man rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets eller ungdomens angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen har däremot ingen försörjningsplikt och inte heller något ansvar för den dagliga omvårdnaden.

Ansöka om uppehållstillstånd, dagersättning, vara med på utredningar hos Migrationsverket och utvecklingssamtal är några uppgifter som ligger hos den gode mannen.

Beslutet om god man tas av Överförmyndaren och upphör när barnet antingen fyllt 18 år eller fått särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). Ansökan om SFV görs av socialtjänsten när barnet fått uppehållstillstånd.

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar ska intyg från genomgången SKL webbutbildning bifogas din intresseanmälan till kommunen. Intyget får du om du genomför utbildningen med godkänt resultat, och det tar ca 2 timmar att gå igenom webbutbildningen.

Blanketter som gäller god man för ensamkommande barn:

Uppdraget som god man
Intresseanmälan för uppdrag som god man   (OBS! Bifoga intyg från SKL webbutbildning)
Begäran från god man om entledigande
Kontakta överförmyndarhandläggaren för Åtagande och Samtycke
Redovisning
Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder
Redogörelse god man för ensamkommande barn med bilaga Kostnadsersättning
Ansökan om befrielse eller förenklad form av års-/sluträkning
Förenklad Års- och sluträkning med bilaga Kostnadsersättning
(OBS! Används endast när ansökan om förenklad form blivit beviljad av överförmyndaren)
Underlag till tolkfaktura
Övrigt
Fullmakt för ombud vid ärende som gäller ställföreträdarskap


 

 


Hittade du inte vad du sökte?