Vårdhandboken

Vårdhandboken ger praktiska råd utifrån tillförlitliga vårdmetoder.

I Vårdhandboken kan man exempelvis läsa om hygienrutiner, hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar eller hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vårdhandboken riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, oavsett var vården bedrivs. Vårdhandboken bygger på att användarna har en grundläggande utbildningsnivå inom hälso- och sjukvård.

Vårdhandboken är webbaserad och nås via vardhandboken.se.Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?