Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens mediciniskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har socialnämndens uppdrag att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp kommunala hälso- och sjukvårdsrutiner.

Rutinerna vänder sig i första hand till den personal i kommunen som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna gäller även för privata utförare som på kommunens uppdrag genomför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna är indelade i övergripande rutiner och sedan i en handbok för hälso- och sjukvård.

Enhetschef och legitimerad personal ansvarar för att rutiner är väl kända för all omvårdnadspersonal.

Övergripande rutiner

Rutiner för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten


Handbok HSL

HSL-handboken finns numera att hitta bland handböckerna.

Kontakt

Kontakta Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska


Hittade du inte vad du sökte?