Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens mediciniskt ansvariga sjuksköterska, MAS,  har socialnämndens uppdrag att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp kommunala hälso- och sjukvårdsrutiner.

Rutinerna vänder sig i första hand till den personal i kommunen som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna gäller även för privata utförare som på kommunens uppdrag genomför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna är indelade i övergripande rutiner och sedan i en handbok för hälso- och sjukvård.

Enhetschef och legitimerad personal ansvarar för att rutiner är väl kända för all omvårdnadspersonal.

 

Övergripande rutiner

Rutiner för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten


MAS-handbok

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Östra Göinge kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

MAS-handboken finns att läsa här i webbformat.

MAS-handboken täcker inte in allt och om det du söker saknas så gäller de riktlinjer som finns i den Nationella handboken för hälso- och sjukvård.

Kontakt
kontakta Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska


 

Hittade du inte vad du sökte?