Patientskada

För det fall en vårdskada skulle uppkomma finns möjligheten till patientskadeersättning.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av situationerna enligt patientskadelagen:

  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som så kallad hemsjukvård, i äldreboenden, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock inte inom elevhälsan).

Om du drabbas

Du som har drabbats av en patientskada hos Östra Göinge kommun, och som är försäkrad, har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans. Du behöver då anmäla din skada genom att fylla i blanketten skadeanmälan på Kommunassurans webbplats.  Den ifyllda blanketten skickar du till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Telefon 040-611 22 00
Mejl: skador@ksfab.se


Hittade du inte vad du sökte?