Nationell patientöversikt (NPÖ)

Personal som har en patientrelation till dig, ett behov av information om dig och har ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. All hälso- och sjukvårdpersonal har tystnadsplikt. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i en sammanhållen journalföring mellan olika vårdgivare kan du begära att de spärras. Du ansvarar själv för att informera personalen om att du vill spärra dina uppgifter. Ångrar du dig kan du säga till att spärren ska bort.

För att NPÖ ska kunna användas krävs hög säkerhet för sekretess och spårbarhet av informationen. All hälso- och sjukvårdspersonal som får tillgång till informationen måste kunna identifiera sig med e-tjänstlegitimation. Det finns en kontrollfunktion för användningen av NPÖ.

Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett nationellt IT-stöd för sammanhållen journalföring. Det gör det möjligt för behörig vårdpersonal i kommunen att ta del av uppgifter ur andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn. För dig som patient betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård.

Vem kan se mina uppgifter?

Endast behörig och legitimerad vårdpersonal som med säker identifiering kan se de uppgifter som behövs för att ge dig god och säker vård. Den legitimerade vårdpersonalen måste ha en patientrelation till dig och ha ditt samtycke.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik och kan snabbare ge dig god och säker vård. För dig innebär det att du inte behöver komma ihåg och upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Bara säkert identifierad och legitimerad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste dels ha en patientrelation till dig och dels ha ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Vad händer om jag blir medvetslös i livshotande tillstånd?

Då kan den legitimerade vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter, dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Hur är det med IT-säkerheten?

I patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.Hittade du inte vad du sökte?