Lagar och författningar

Det finns många lagar och författningar som reglerar den kommunala hälso- och sjukvården.
Patientlagen (2014:821) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Kontakt

Kontakta MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska


Hittade du inte vad du sökte?