Hemrehabilitering

Vad är hemrehabilitering?

Rehabiliteringen är en del av hemsjukvården och följer samma riktlinjer som den. En arbetsterapeut eller en fysioterapeut kan hjälpa dig med rådgivning, utprovning och ordination av hjälpmedel efter dina behov.

Har du legat på sjukhus, eller har du en skada eller sjukdom som gör att du har svårt att klara av ditt vardagliga liv?
Då har du möjlighet att få stöd och träning i hemmet genom hemrehabilitering under en begränsad tid, för att åter bli självständig och känna dig trygg i din bostad.

Vi erbjuder hemrehabilitering till dig, om du inte har möjlighet att ta dig till din vårdcentral.
Om du har legat på sjukhus, bestämmer ni vid vårdplaneringen vilken typ av rehabilitering som kan vara lämplig för dig när du skrivs ut.

Hur går det till?

En hemrehabiliteringsperiod varar 1-2 månader beroende på dina behov. Du får hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut  som tillsammans med dig planerar din rehabilitering.

Vi gör gemensamt upp en rehabiliteringsplan med målsättning för din rehabilitering. Ett av huvudmålen är att du skall återfå din styrka för att klara av dina vardagsaktiviteter hemma, såsom klädsel, hushållsbestyr, förflyttningar och hygien. En fysioterapeut och arbetsterapeut gör bedömningar av din aktivitets- och funktionsförmåga, hjälpmedelsbehov och ev. bostadsanpassning. Du tränar hemma i din bekanta miljö efter ett individuellt träningsprogram tillsammans med arbetsterapeut/fysioterapeut och eventuell hemtjänst. Fysioterapeuten och arbetsterapeuten ansvarar för träningen.

Hemrehab består av fysioterapeut, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal som stödjer dig i din rehabilitering i ett nära samarbete med övrig personal i hemsjukvård och hemtjänst.

Kostnad

Se aktuella avgifter här

Kontakt

Kontakta hemsjukvården i ditt område

Prioriteringsnivå 1

Definition

Personer som inte klarar sig i sin bostad utan är i behov av insatser på grund av försämrat hälsotillstånd för att kunna vara kvar i sin bostad.

Kontakt inom 2 dagar

  • Insatser som ger förutsättningar för patienter att vistas i hemmet där alternativet annars är korttids-sjukhusvistelse.
  • Insatser som förebygger/behandlar trycksår.
  • Insatser i vård i livets slut.

Bedömning påbörjad:

inom 2 arbetsdagar (vardagar)

Prioriteringsnivå 2

Definition

Personer som klarar sig i sin bostad men har successivt fått en viss svårighet i sin dagliga livsföring.

 

Kontakt inom 5 dagar

  • Insatser för att klara av dagliga aktiviteter exempelvis något av följande områden; personlig vård, förflyttning, måltid, av- och påklädning, relationer och vardagskommunikation.


Bedömning
påbörjad:

inom 10 arbetsdagar (vardagar)

Prioriteringnivå 3

Definition

Personer som inte klarar sig i sin närmiljö och kan utöva ett aktivt och självständigt liv.

 

Kontakt inom 5 dagar

  • Insatser för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö.

 

Bedömning påbörjad:

inom 15 arbetsdagar (vardagar)

 


Hittade du inte vad du sökte?