Hemsjukvård


Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast, demenssjuksköterska och dietist till personer som bor på särskilt boende och till personer som bor i ordinärt boende och som inte kan ta sig själv till sin vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsinsatserna utförs enligt läkarordination.

Om du på grund av sjukdom och/eller stora funktionshinder inte själv eller med hjälp av ledsagare kan ta dig till vårdcentralens mottagningar kan du ha rätt till sjukvårdande behandling i hemmet.
Du kan få hemsjukvård oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.

Hemsjukvård bedrivs dagtid, helgfri måndag-fredag av arbetsterapeut och sjukgymnast, och dygnet runt av sjuksköterska med hjälp av vårdpersonal inom hjälp i hemmet. Du kan ha rätt till hemsjukvård även om du inte har hjälp i hemmet och har du hjälp i hemmet har du inte automatisk rätt till hemsjukvård.

Det är vårdcentralen och sjukhuset som ansvarar för läkarinsatserna.

Kontakt

Kontakta hemsjukvården i ditt område


 

 

Avgiften beräknas med hänsyn till hur stort hjälpbehov du har. Om du har låg inkomst kan du få nedsatt avgift.
Läs mer och se aktuella aktuella avgifter

Utprovning av tekniska hjälpmedel är en del i hemsjukvården och följer således de rutinerna. Läs mer om hjälpmedel i hemsjukvården.

Rehabiliteringen är en del av hemsjukvården och följer samma riktlinjer som den.
En arbetsterapeut eller en sjukgymnast kan hjälpa dig med rådgivning, utprovning och ordination av hjälpmedel efter dina behov. Läs mer om rehabilitering.

Du ansöker om hemsjukvård genom att kontakta hemsjukvården i ditt område.


Hittade du inte vad du sökte?