Förebyggande hembesök

Östra Göinge kommun erbjuder hembesök till den som under året fyller 80 år.

Information om åtgärder med anledning av rekommendationer för begränsning av Corona-virus:
Under tiden äldre personer rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter görs inga förebyggande hembesök
. Istället ”besöker” vi 77- och 80-åringarna per telefon.

Den uppsökande verksamheten är en del av kommunens förebyggande arbete, som syftar till att kommunens invånare ska ha god livskvalitet genom hela livet.

Hembesöken görs av antingen en undersköterska eller äldrepedagog.

De som har regelbundna insatser från hemsjukvård eller hemtjänst har redan en etablerad kontakt med kommunens personal. De får inte något erbjudande om hembesök.

Vid besöket lämnas information i olika frågor, och det görs en intervju. Resultatet av intervjuerna sammanställs årligen.

Från och med 2018 erbjuds förebyggande hembesök även till de som under året fyller 77 år.

De 77-åringar som bor i särskilt boende eller har omfattande, regelbundna insatser från hemtjänst eller hemsjukvård får inte erbjudandet om hembesök. Kommunen deltar tillsammans med övriga kommuner i Skåne nordost i ett utvecklingsprojekt som drivs av högskolan i Kristianstad, som arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och frågeunderlag.

Frågorna
Frågorna som ställs vid intervjun handlar om boendesituationen, hur man hanterar vardagsbestyren, hur hälsan och det sociala umgänget ter sig. Även kommunikationer och teknikanvänding tas upp vid intervjun.

 

Kontakt
Kontakta samordnare för uppsökande verksamhet


 

 


Hittade du inte vad du sökte?