Förebyggande hembesök

Så här gör vi under pandemin

Under 2021 har vi med anledning av pandemin valt att inte göra hembesök. Istället erbjuder vi ett motsvarande telefonsamtal med alla 77-åringar.

Hembesök till dig som fyller 77

Östra Göinge kommun erbjuder hembesök till den som under året fyller 77 år. Hembesöken görs av antingen en undersköterska eller äldrepedagog. Den uppsökande verksamheten är en del av kommunens förebyggande arbete, som syftar till att kommunens invånare ska ha god livskvalitet genom hela livet.

Vid besöket lämnas information i olika frågor, och det görs en intervju. Resultatet av intervjuerna sammanställs årligen.

De 77-åringar som bor i särskilt boende eller har omfattande, regelbundna insatser från hemtjänst eller hemsjukvård får inte erbjudandet om hembesök. Kommunen deltar tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost i ett utvecklingsprojekt som drivs av högskolan i Kristianstad, som arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och frågeunderlag.

Vid intervjun

Frågorna som ställs vid intervjun handlar om boendesituationen, hur man hanterar vardagsbestyren, hur hälsan och det sociala umgänget ter sig. Även kommunikationer och teknikanvänding tas upp vid intervjun.

 

Kontakt

Kontakta samordnare för uppsökande verksamhetHittade du inte vad du sökte?