Sommarfrågesport 2021

Det finns många anledningar till att vara utomhus. Forskning visar att vi mår bättre och känner oss mindre stressade när vi vistas ute i naturen. Det finns dessutom många härliga platser att upptäcka i Ö Göinge, Skånes gröna hjärta, som vi kan kombinera med fysisk aktivitet. Så här i pandemitider är det ju extra bra med utomhusaktiviteter.

Precis som förra året (med aktiviteten ”Hitta Maria”) vill vi under sommaren uppmuntra er till att vara utomhus och besöka några av alla vackra platser med promenadstigar som finns i vår kommun. I år blir det i kombination med en frågesport som till stor del handlar om vår hembygd och dess historia.

Totalt är det 25 frågor. Ni hittar frågorna här nedan, men det finns också möjlighet att hämta pappersversion på kommunens bibliotek. Broby bibliotek har öppet hela sommaren. Hanaskog och Knislinge håller stängt 19 juli-15 augusti, Sibbhult 19 juli-22 augusti och Glimåkra 1 juli-22 augusti.

Svaren på frågorna kan ni antingen maila till therese.oleskog@ostragoinge.se eller skicka in till följande adress:

 

Sommarfrågesport 2021

Östra Göinge kommun

Att. Therese Oleskog

Box 66

289 03 Broby

 

Sista dag för att lämna in svaren är den 31 augusti. Bland de inlämnade svaren kommer vi att lotta ut vinster. Vinster är årsböcker utgivna av Glimåkra hembygdsförening, årsböcker utgivna av Sibbhult hembygdsförening och årsböcker utgivna gemensamt av Göinge, Hjärsås och Knislinge hembygdsföreningar samt boken ”Daniel i Drakaberga del 3”. Tack till er som bidrar med vinsterna!

Lycka till!

  

HANASKOG

En trevlig runda att gå i Hanaskog är ”Krabbarundan”. Rundan är ca 2,5 km lång och går på asfalt och grusväg. Starta vid kyrkan, gå söderut på grusvägen, förbi gården Lönneborg, sväng vänster mot Bernstorp och Krabbagården. När du är tillbaka på asfalt kan du följa Krabbavägen åt vänster tills du kommer till Kviingevägen där du svänger vänster igen för att komma tillbaka till kyrkan.

Frågor:

 1. På kyrkogården söder om kyrkan finns en stor gravsten. Där är Sven Svensson från Spånga begravd. På vilket sätt hade Sven stor betydelse för Hanaskogs utveckling?

 

 1. En annan person som är begravd på Kviinge kyrkogård är Louis de Geer (1818-1896). Han hade stor betydelse för Sveriges politiska utveckling och var Sveriges första…. Ja vilken titel var han först med?

 

 1. En fågel som man brukar kunna få syn på när man går rundan är Skånes landskapsfågel. Vilken är Skånes landskapsfågel?

 

 1. Mellan Bernstorp och Krabbagården finns en allé. Vilken sorts träd består allén av?

 

 1. Strax innan du kommer tillbaka till kyrkan passerar du en förskola. Vad heter den?

 

KNISLINGE

Tack vare en gångtunnel under väg 19 som invigdes 2016 sammanbinds numera Knislinges östra och västra del.  Du kan smidigt ta dig från Åke backe (i närheten av vattentornet) ända till Wanås slott.

Frågor:

 1. I Åke backe i öster finns en motionsslinga för dig som gärna går i backig terräng. I anslutning till motionsslingan finns ett utegym. När man tränar i utegymmet kan man få syn på utövare av en särskild sport, vilken?

 

 1. När du via gång/cykelväg passerat Snapphaneskolan, Vita skolan och Snapphanehallen kommer du till Ö Göinge kommuns första höghus som stod klart 2020. En namntävling avgjordes i samband med invigningen. Vad kallas huset?

 

 1. Strax efter höghuset kommer du till Åstringagården som har anor från 1600-talet. Vid Åstringagården brukar en särskild högtid firas, vilken?

 

 1. Följ Åstringavägen och du kommer till tunneln under väg 19. Därefter följer du Holmavägen, svänger vänster till Vanåsvägen och därefter första vägen till höger in på… Ja vad heter den vägen? Vägen sägs ha byggts i samband med att Betty Jennings på Wanås 1768 skulle gifta sig med sin andra make, Carl Adlerfelt.

 

 1. Om du följer ovan nämnda väg så ser du när vägen tar slut ända fram till Wanås slott. De äldsta delarna av Wanås slott byggdes i slutet av 1400-talet. Den konstutställning som Wanås ofta förknippas med idag har inte lika långa anor. Vilket år arrangerades konstutställningen för första gången?

 

 

BROBY

En av mina favoritplatser i Broby är hembygdsparken. Här kan man njuta av naturen, lära sig om de gamla byggnaderna eller gå på den närbelägna gångstigen som slingrar sig fram i grönskan utmed Helgeå.

Frågor:

 1. Broby hembygdpark firar 100 år 2021. Men vem var det som grundade hembygdsparken och som också fått ge namn åt vägen som leder till parken?

 

 1. Vid ingången till hembygdsparken finns en sten med namn på personer från bygden. De flesta personerna är män, men det finns även två kvinnor. Vad hette kvinnorna?

 

 1. I parken finns det många gamla byggnader som har flyttats dit från olika delar av Göinge. Vad heter den fyrlängade gård som är flyttad till parken från Örkened?

 

 1. Kaffestugan i den norra delen av parken är byggd på plats men enligt en historisk byggnadstyp. Vad kallas den byggnadstypen?

 

 1. I hembygdsparken, t.ex. på backen i närheten av Knislingestugen, finns gott om ett sorts träd, vilket?

 

GLIMÅKRA

I utkanten av Glimåkra ligger Trollacenter och Trollabackarna. Här finns fyra olika nya vandringsleder som är 2,3 km, 3,0 km, 3,8 km och 7,4 km långa. Välj själv vilken som passar dig. Om du väljer en av de kortare kommer du bland annat att passera Trollabergets utkiksplats.  Föredrar du att simma kan du istället besöka Trollabadet. Om du hellre vill ha ett centralt alternativ så kan du besöka ”Prästängen” mitt i byn.

Frågor:

 1. Det finns flera olika sägner om trollen i Trollabackarna. På vilket sätt finns det en koppling mellan trollen och Glimåkra kyrka?

 

 1. Trollacenter stod klart 2019 och invigdes i samband med att en nationell tävling avgjordes här, vad hette tävlingen?

 

 1. I anslutning till en av stigarna finns det en gammal backstuga. Vems var backstugan?

 

 1. I anslutning till Prästängen ligger Glimåkra folkhögskola som invigdes 1959. Idag består skolan av flera olika byggnader. Men vad hade den första byggnaden tidigare använts som?

 

 1. I Glimåkra har det funnits många olika fabriker och industrier. Knutet till dessa finns det idag två museer i byn, vilka?

 

SIBBHULT

I trakterna kring Sibbhult finns det flera ställen som är väl värda ett besök. Lite mer information om utflyktsmålen finns i frågorna nedan.

Frågor:

 1. Parken i Sibbhult har det senaste året varit tidningsaktuell då man vill göra den ännu mer välkomnade och attraktiv. Ett samarbete har inletts med Sveriges lantbruksuniversitet. Var ligger lantbruksuniversitetet i Skåne?

 

 1. I närheten av kyrkan i Sibbhult finns en utställning av gravstenar där man kan se hur gravstenar ändrats i sin utformning från 1800-talet och framåt. Vad kallas ett sådant museum med annat namn?

 

 1. Ett syfte med denna sommarfrågesport är ju att uppmuntra och inspirera till fysisk aktivitet. I Sibbhult kan man ägna sig åt fysisk aktivitet av olika slag på Färevallen som drivs av Sibbults IF. Vilken välkänd person från Sibbhult låg bakom föreningens grundande år 1929?

 

 1. Ett välkänt besöksmål i närheten av Sibbhult är Sporrakulla. Där finns tre lite kortare stigar att gå (1,5 km, 2,0 km och 2,5 km), en längre runda på 7 km och möjlighet att gå en bit av Skåneleden. Du kan också njuta av naturen och känna historiens vingslag. I Sporrakulla häckar Sveriges största hackspett, vad heter den?

 

 1. En bit från Sibbhult ligger Breanäs. I Breanäs strövområde finns den 2 km långa Sjöstigen och 3,4 km långa Stenstigen. Skåneleden finns här också. Det finns även en 0.3 km lång tillgänglig stig som leder till en underbar utsiktsplats där du kan njuta av utsikten av sjön Immeln. På Breanäs hotell kan du prova på ”glamping”. Vilka ord är det som slagits samman för att bilda ordet ”glamping”?

 

Svarsredovsning:

Namn och telefonnummer:………………………………………………………………………………………………………

HANASKOG

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KNISLINGE

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

BROBY

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

GLIMÅKRA

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SIBBHULT

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hittade du inte vad du sökte?