Stöd och hjälp

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) skall alla ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland stöd och hjälp i olika former. Här nedan ser du några exempel på insatser. Klicka här för att läsa mer i hälsa-och-omsorgsbroschyren.

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder stöd och hjälp för dig som vårdar eller stödjer en närstående.
Läs mer om anhörigstöd

Avlastning/avlösning

Anhörigvårdare som sammanbor med och vårdar en närstående kan erbjudas avlastning i dagvård eller avlösning i hemmet, korttids- eller växelvård.
Läs mer om avlastning/avlösning

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas.
Läs mer om bostadsanpassning

Dagvård

Att ha en meningsfull vardag och få hjälp att bryta isolering kan underlätta.
Läs mer om dagvård

Fixartjänst

Alla som fyllt 70 år kan få hjälp av fixartjänsten. Tjänsten är gratis. Man kan få hjälp i högst en timme per hushåll och månad.
Läs mer om fixartjänst

Färdtjänst

Du som har varaktiga funktionshinder, som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer, kan få möjlighet att resa med färdtjänst. Färdtjänst ansöker du om hos Skånetrafiken.
Läs mer om färdtjänst

Hemtjänst

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem.
Läs mer om hemtjänst

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet.
Läs mer om hjälpmedel

Korttidsvård

Korttidsvård ger dig tillfällig omsorg och vård på ett korttidsboende, när ditt behov inte kan tillgodoses hemma i din bostad.
Läs mer om korttidsvård

Matdistribution

Matdistribution är en färdiglagad huvudmåltid, som levereras direkt hem till dig, som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan laga ditt huvudmål.
Läs mer om matdistribution

Parkeringstillstånd

Om du har nedsatt rörelseförmåga kan du få ett särskilt parkeringstillstånd för att parkera på parkeringsplats avsedd för personer med rörelsehinder.
Läs mer om parkeringstillstånd

Rehabilitering

Om du behöver träna upp och/eller bibehålla funktion eller förmåga finns det möjlighet till rehabilitering.
Läs mer om rehabilitering

Särskilt boende

I de fall där sjukdom eller funktionsnedsättning gör att det inte går att bo i egen bostad finns det möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende.
Läs mer om särskilt boende

Tandvård

Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ha rätt till extra tandvårdsstöd eller så kallat grönt kort.
Läs mer om tandvård

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som snabbt behöver kunna kalla på hjälp t. ex om du har ramlat.
Läs mer om trygghetslarmHittade du inte vad du sökte?