Medborgarforum för handikapp- och pensionärsfrågor

Kommunala handikapprådet respektive Kommunala pensionärsrådet har ersatts av ett gemensamt Medborgarforum för pensionärs- och handikappfrågor.

Alla Göingar som vill vara med och arbeta för att våra äldre och funktionsvarierade ska leva ett gott liv i Östra Göinge ska kunna göra det. Genom ett framåtriktat arbetssätt ska vi gemensamt säkerställa att livskvalitén ökar för kommunens kunder. Göingemodellen ska utgöra grunden i forumens arbetsfilosofi. Det innebär att vi ska tänka nytt, vara modiga och sätta kunden i fokus.

Forumet 

  • kommer att genomföras 3 gånger/år, planerade tider anges nedan
  • har inga fasta ledamöter utan alla som vill delta är välkomna
  • kommer att genomföras på kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta
  • kommer att ha en agenda som verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg ansvarar för, publiceras nedan innan varje forum
  • kommer att, utifrån agendan, ha berörda tjänstepersoner (även externa utanför kommunen) och politiker närvarande
  • kommer att upprätta minnesanteckningar som publiceras här på hemsidan, se nedan

För att komma till information om de tidigare råden, klicka på respektive länk nedan

Nedan kan frågor eller ämnen lämnas som förslag till agendan för Medborgarforum för handikapp- och pensionärsfrågor. Eftersom du inte lämnar dina kontaktuppgifter är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt nedan. Det är verksamhetsområdeschefen för Hälsa och omsorg som avgör vad som ska med på agendan, så det är inte säkert att det förslag du skickar in kommer att tas med på agendan. OBS! Ange inga personuppgifter i fälten nedan.
  • Här vill vi att du beskriver mer utförligt dina tankar om frågan/ämnet som du föreslår ska tas upp i forumet. Denna beskrivning är viktig för att avgöra om det är något som ska läggas till agendan eller inte, en prioritering som ansvarig chef gör.


 

 

 Tid och plats för medborgarforum  Agenda
 Måndagen den 7 oktober kl. 18.00
(plats meddelas senare)

 

2019-06-26  (möte inför kommande medborgarforum)

Hittade du inte vad du sökte?