Fritt val i hemtjänsten

Östra Göinge kommun har infört fritt val i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av något vård- och serviceföretag som blivit godkända av kommunen. All personal har tystnadsplikt.

De privata företagen arbetar på uppdrag av kommunen enligt de krav som kommunen har fastställt, vilka är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer. Kommunen skickar räkningen till dig.

Din biståndshandläggare kan alltid ge dig aktuell information om vilka valmöjligheter som finns inom det område du bor i. Du har alltid möjlighet att byta utförare. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.

Du är välkommen att kontakta din biståndshandläggare för att få veta mer om Fritt val i hemtjänsten.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område


 

 


Hittade du inte vad du sökte?