Att välja hemtjänst

För närvarande kan ingen privat utförare väljas

OBS! Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2021 togs beslut om att pausa möjligheterna till LOV-ackreditering. Beslutet gäller till senast den 31 december 2021. Därför har Östra Göinge kommun för närvarande ingen privat utförare som kan väljas.


Hittade du inte vad du sökte?