Västanvid

Särskilt boende Västanvid
ligger centralt i Knislinge.

Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
Här finns 24 lägenheter för äldre.

 

Hitta till Västanvid 

 

Besöksadress: Direkttelefonnummer:    
Föreningsgatan 14
289 31 Knislinge
044-775 65 70

Avdelning 3

Avdelning 4

044-775 65 41

044-775 65 42

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

044-775 64 89

044-775 66 08

    Sjuksköterske-expedition 044-775 65 54
044-775 65 55
     
Enhetschef:
Marie Holmström
044- 775 65 70
marie.holmstrom@ostragoinge.se
       
       

 

 

       

 


 

 

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mera om hur ansökan går till

Kontakt
Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna  här

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Dessa övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.

Hittade du inte vad du sökte?