Västanvid

Exteriörbild på Västanvid.

Västanvid i Knislinge. Foto: Mats Andreasson, Riksbyggen

De särskilda boendet Västanvid ligger centralt i Knislinge. Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
Här finns 48 lägenheter för permanent boende samt 12 lägenheter för korttidsboende.

Broschyr med mer information om Västanvid.

Hitta till Västanvid 

 

Besöksadress:
Föreningsgatan 14
289 31 Knislinge

Telefonnummer

Avdelning 1, 044-775 64 57

Avdelning 2, 044-775 64 58

Avdelning 3, 044-775 65 41

Avdelning 4, 044-775 65 42

Korttidsboende, 044-775 63 74

Arbetsterapeut, 044-775 64 89

Fysioterapeut, 044-775 66 08

Demenssjuksköterska, 044-775 64 55

Dietist, 044-775 67 88

Sjuksköterske-expedition, 044-775 65 54, 044-775 65 55

Enhetschef:
Carina Svensson
044-775 65 70
carina.svensson@@ostragoinge.se

Tf enhetschef korttidsboende:
Malin Hansen
044-775 61 20
carina.svensson@ostragoinge.se


Exteriörbild på Västanvid.

Västanvid i Knislinge. Foto: Mats Andreasson, Riksbyggen

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mera om hur ansökan går till

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Dessa övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.

Hittade du inte vad du sökte?