Skogsbrynet

Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

Det särskilda boendet Skogsbrynet ligger i Sibbhult. Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
På Skogsbrynet finns 23 lägenheter för äldre.

Besöksadress

Kanalgatan 24
289 71 Sibbhult   Hitta hit!

Telefonnummer


Avdelning 1
, 044-775 64 59

Avdelning 2, ombyggnation pågår

Avdelning 3, ombyggnation pågår

Arbetsterapeut, 044-775 61 93

Fysioterapeut, 044-775 66 08

Demenssjuksköterska, 044-775 64 55

Dietist, 044-775 67 88

Sjuksköterskeexpedition, 044-775 64 61

Enhetschef:
Sanna Karas
044-775 65 45
sanna.karas@ostragoinge.se


Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mer om hur ansökan går till här.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område.

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten och trygghetslarm ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna här

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Hyran betalas i förskott och övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.


Hittade du inte vad du sökte?