Skogsbrynet

Särskilt boende Skogsbrynet ligger i Sibbhult.

Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
Här finns 31 lägenheter för personer med demenssjukdomar, samt 10 lägenheter för personer med somatisk sjukdom.

På Skogsbrynet finns också en plats för växelvård för personer som har plats i dagvården Skogsgläntan.

 

Hitta till Skogsbrynet

 

Besöksadress: Direkttelefonnummer:    
Kanalgatan 22
289 71 Sibbhult
Avdelning Anemonen 
044-775 64 60    
Avdelning Lyckan 044-775 64 58 Arbetsterapeut 044 775 61 93
  Avdelning Nejlikan 044-775 64 57 Fysioterapeut 044-775 66 08
    Avdelning Ängsliljan 044-775 64 59 Sjuksköterske-expedition  044-775 64 61
       
Enhetschef:
Annica Fridlund
044-775 65 45
Annica.fridlund@ostragoinge.se
       
         

       

 


 

 

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mera om hur ansökan går till.

Kontakt
Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna här

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Hyran betalas i förskott och övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.

Hittade du inte vad du sökte?