Skogsbrynet

Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

Det särskilda boendet Skogsbrynet ligger i Sibbhult. Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
Här finns 23 lägenheter för äldre.

För närvarande pågår ombyggnation av avdelning Lyckan och Nejlikan. Under tiden flyttar de boende till särskilt boende Västanvid i Knislinge.

Hitta till Skogsbrynet

Besöksadress:
Kanalgatan 22
289 71 Sibbhult


Telefonnummer

Avdelning Anemonen, 044-775 64 60

Avdelning Ängsliljan, 044-775 64 59

Avdelning Lyckan, ombyggnation pågår

Avdelning Nejlikan, ombyggnation pågår

Arbetsterapeut, 044-775 61 93

Fysioterapeut, 044-775 66 08

Demenssjuksköterska, 044-775 64 55

Dietist, 044-775 67 88

Sjuksköterske-expedition, 044-775 64 61

Enhetschef:
Annica Fridlund
044-775 65 45
Annica.fridlund@ostragoinge.se

 


Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mer om hur ansökan går till.


Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna här

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Hyran betalas i förskott och övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter

Hittade du inte vad du sökte?