Lindgården

Särskilt boende Lindgården ligger mitt i Broby samhälle.
Verksamheten bedrivs sedan 1 november 2017 i Vardagas regi. Lindgården har totalt 56 lägenheter som är avsedda för särskilt boende.

Lägenheterna är fördelade på fem avdelningar, varav två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom.

Hitta till Lindgården

Vardagas information om Lindgården

 

Besöksadress: Direkttelefonnummer:
Västergatan 3
289 41 Broby
Avdelning Lunden 044-775 61 61 Avdelning Eken 044-775 61 84
044-775 61 53 Avdelning Lyktan 044-775 62 01 Avdelning Furubo 044-775 61 87
Avdelning Lönnen 044-775 61 85 Köket 044-775 61 55

Sjuksköterska

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo och Lyktan
Simon Göransson
0735-303 119
simon.goransson@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken
Sara Lenander
0709-536 186
sara.lenander@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Lunden och Lönnen
Ellinor Nilsson
0735-431 343
ellinor.nilsson@vardaga.se

Verksamhetschef Vardaga
Liselotte Nilsson- Klang
0763-189 880 (helgfri vardag kl. 08.00-17.00)
liselotte.nilsson-klang@vardaga.se


 

 

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mera om hur ansökan går till.

Kontakt
Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna  här

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt ev. hemsjukvård/hemrehabilitering. Dessa övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här

Hittade du inte vad du sökte?