Lindgården

Särskilt boende Lindgården. Foto.

Särskilt boende Lindgården ligger mitt i Broby samhälle.

Verksamheten bedrivs sedan 1 november 2017 i Vardagas regi. Lindgården har totalt 56 lägenheter som är avsedda för särskilt boende.

Lägenheterna är fördelade på fem avdelningar, varav två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom.

Hitta till Lindgården

Vardagas information om Lindgården.

Kontakt

Besöksadress:

Västergatan 3
289 41 Broby

Avdelningar:

Avdelning Lunden, 044–775 61 61

Avdelning Lyktan, 044–775 62 01

Avdelning Lönnen, 044–775 61 85

Avdelning Eken, 044–775 61 84

Avdelning Furubo, 044–775 61 87

Köket, 044–775 61 55

Sjuksköterska

Sjuksköterskeexpeditionen:
0709–536 186

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo, Lyktan och Lönnen
Simon Göransson
0735–303 119
simon.goransson@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken och Lunden 
Ellinor Nilsson
0735–43 13 43
ellinor.nilsson@vardaga.se

Verksamhetschef Vardaga

Liselotte Nilsson- Klang
0763–18 98 80 (helgfri vardag kl. 08.00-17.00)
liselotte.nilsson-klang@vardaga.se


Särskilt boende Lindgården. Foto.

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mer om hur ansökan går till.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i förskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten och trygghetslarm ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Se aktuella hyror för lägenheterna

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemsjukvård/hemrehabilitering. Dessa övriga avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter

Teambarometerns 6 dimensioner. Illustration.

Teambarometern är Ambeas medarbetarundersökning. Det verktyg där vi regelbundet undersöker och följer upp hur medarbetare och arbetsgrupper upplever sin arbetsplats.

Det är en viktig del av SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppfyller kraven i AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Undersökningen skickas till alla medarbetare med en tillsvidareanställning och skickas ut via e-post, men kan även nås via Okta eller Ambea.

 

Tryck här för att se Teambarometern 2021-05-20

Tryck här för att se Teambarometern 2021-03-11

Tryck här för att se Teambarometern 2021-01-21

Tryck här för att se Teambarometern 2020-10-15

Tryck här för att se Teambarometern 2020-08-27

Tryck här för att se Teambarometern 2020-06-04

Hittade du inte vad du sökte?