Särskilt boende

Särskilt boende är ett boende för dig som har ett så stort omsorgsbehov att det inte kan tillgodoses hemma i din bostad.
Det finns totalt 124 särskilt boendelägenheter i kommunen. I Särskilt boende finns det personal dygnet runt. På varje avdelning finns gemensamhetslokaler för möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter.  Efter inflyttning till särskilt boende utreder och bedömer en handläggare behovet av service och omvårdnad för dig och du får ett särskilt beslut om hemtjänst.
Det finns tre särskilt boende i Östra Göinge: Lindgården, Skogsbrynet och Västanvid.

 

Lägenheterna

I varje lägenhet finns ett rum med trygghetslarm, handikappanpassad toalett och dusch. De flesta lägenheterna har även ett minikök, så kallad trinett. Säng, sängbord och garderob för förvaring av kläder ingår i boendet. I övrigt möblerar du din lägenhet så som du tycker är trivsamt. Tänk på att en god belysning är viktig och att alla elartiklar skall vara S eller CE märkta. Om du begränsar antalet mattor i ditt hem så minskar fallrisken. Din lägenhet är även personalens arbetsplats. Det är viktigt med en god arbetsmiljö och du kanske måste anpassa ditt hem för att personalen ska kunna hjälpa dig med det du inte klarar själv. Lämna gärna fria golvytor vid säng och där det kan behövas svängrum.

 

Hur ansöker jag om en plats i särskilt boende?

Du själv eller din företrädare ansöker om särskilt boende hos en biståndshandläggare. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till särskilt boende. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan.

 

Avgifter

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt ev. hemsjukvård/hemrehabilitering. Hyran betalar du i förskott (övrigt i efterskott) månadsvis från och med den dag du förfogar över lägenheten. Hushållsel, värme, vatten, trygghetslarm och TV-licens ingår i hyran. Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring. Du som är ålderspensionär har möjlighet att ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten, övriga ansöker hos Försäkringskassan.

På ett korttidsboende betalar du inte månadshyra, där betalar du dygnsavgift.

Läs mer om avgifter

 

Personal

Särskilt boende är bemannade med personal dygnet runt. Du erbjuds en personlig kontaktman bland personalen. Det är din kontaktman som i första hand ansvarar för din personliga omvårdnad och service. Kontaktmannen ansvarar även för att det inom 4 veckor från inflyttningstillfället upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig.

 

Måltider

Måltiderna planeras enligt svenska näringsrekommendationer (SNR) och består av en s.k. heldygnskost med frukost, lunch, kvällsmål och 2-3 mellanmål.

Läs mer om måltiderna

På varje boendeenhet finns ett gemensamt utrymme, där du kan inta dina måltider och träffa andra boende på enheten. Vill du äta måltiden i din lägenhet går det också bra.

 

Aktiviteter

Alla aktiviteter planeras utifrån den boendes önskemål och behov. Aktiviteterna kan antingen vara individuella eller gemensamma. Exempel på aktiviteter är: tidningsläsning, gruppgymnastik och fester/underhållning.Hittade du inte vad du sökte?