Avgifter inom Omsorg

pengarDet finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2044 kronor i månaden (uppgifter från januari 2018) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du längst ner på sidan under ”Läs mer”.

 

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1018 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1293 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 1717 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2015 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2044 kronor/månad (dagliga insatser)

 

Avgift för trygghetslarm
200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm
50 kronor/månad

Avgift för matdistribution
Distributionsavgift 200 kronor/månad

Portionsavgift 63,81 kronor med dessert, 59,17 kronor utan dessert   

Avgift för hemsjukvård
120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för korttidsboende
110 kronor/dygn för måltider och 50 kronor/dygn för boende samt
avgift för vård och omsorg enligt hemtjänsttaxan med 65,95 kronor/dygn

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende
3301 kronor/månad

Kontakt
kontakta avgiftshandläggare


BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 


Hittade du inte vad du sökte?