Avgifter inom Omsorg

Pengar tas upp ur en plånbok. Foto.

Det finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 139 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2021) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du längst ner på sidan under ”Läs mer”.

 

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1065 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1353 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 1797 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2108 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2139 kronor/månad (dagliga insatser)

Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm

50 kronor/månad

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift 200 kronor/månad

Portionsavgift 62,41 kronor med dessert och 59,01 kronor utan dessert

Avgift för hemsjukvård

120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för korttidsboende

120 kronor/dygn för måltider och 50 kronor/dygn för boende samt
avgift för vård och omsorg enligt hemtjänsttaxan med 68,99 kronor/dygn

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende

3609 kronor/månad

Kontakt

Kontakta avgiftshandläggare

Så här räknar vi ut den individuella avgiften

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

  • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
  • Om summan är mellan 1–2 139 kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
  • Om summan är högre än 2 139 kr betalar du maxavgiften.


Pengar tas upp ur en plånbok. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?