Avgifter inom Omsorg

pengarDet finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2125 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2020) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du längst ner på sidan under ”Läs mer”.

 

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1058 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1344 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 1785 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2095 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2125 kronor/månad (dagliga insatser)

 

Avgift för trygghetslarm
200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm
50 kronor/månad

Avgift för matdistribution
Distributionsavgift 200 kronor/månad

Portionsavgift 60,47 kronor med dessert och 56,11 kronor utan dessert   

Avgift för hemsjukvård
120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för korttidsboende
107 kronor/dygn för måltider och 50 kronor/dygn för boende samt
avgift för vård och omsorg enligt hemtjänsttaxan med 68,56 kronor/dygn

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende
3214 kronor/månad

Kontakt
Kontakta avgiftshandläggare


 

 


Hittade du inte vad du sökte?