Vad tycker du om Östra Göinge? Delta i SCB:s medborgarundersökning!

Är du en av 1200 personer i Östra Göinge som är utvald att delta i SCB:s medborgarundersökning i höst? Du kommer i så fall få en enkät hemskickad till dig. Dina åsikter är viktiga för oss så vi blir väldigt glada om du svarar. Vad är du nöjd med och vad kan bli bättre?

Över 200 000 av Sveriges invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. Nytt för i år är att den övre åldersgränsen har tagits bort så att även personer över 84 år kan delta. Det finns också nya frågor om integration och jämlikhet.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Årets enkät pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december. Du som svarar är helt anonym.

Svara på svenska, engelska eller arabiska

Du som erbjuds att vara med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

 

Frågor om inflytande, service och boende

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

 

Rekordmånga kommuner deltar

Enligt ett pressmeddelande från SCB är sammanlagt 161 av landets 290 kommuner med i årets undersökningen, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

 

Fler möjligheter att framföra dina synpunkter

Om du inte är en av dem som valts ut att delta i enkäten har du alltid möjlighet att lämna dina synpunkter via Synpunkten på vår webbplats. Då tar vi vidare det till rätt person inom kommunen.

Lämna dina synpunkter till Östra Göinge kommun 


Hittade du inte vad du sökte?