Utställning av renhållningsordning 2020 – 2030 med avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Under perioden 20 april till och med den 18 maj ställs renhållningsordning 2020 – 2030 med avfallsplan och renhållningsföreskrifter ut för granskning och samverkan. Renhållningsordningen är framtagen i samverkan mellan Osby, Östra Göinge, ÖGRAB och gäller efter beslut i respektive kommun för båda kommunerna.

Avfallsplanen för Osby och Östra Göinge sätter agendan för hur avfallshanteringen i kommunerna ska skötas under de kommande 10 åren. Avfallsplanen tar avstamp i EUs avfallshierarki, jämfört med tidigare har planen ökat fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och på att främja återanvändning. Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt, vilket bland annat tar sig uttryck i att ökad insamling av matavfall är ett centralt mål.

Avfallsplanen berör alla som bor och verkar i Osby och Östra Göinge. Vi kan alla bidra till att kommunernas avfallshantering fungerar på bästa möjliga sätt i de led där vi själva deltar. Med satsning på kommunikation och samverkan skapar vi engagemang för de insatser som krävs för att uppfylla målen i avfallsplanen.

Här kan du ta del av avfallsplanen 


Hittade du inte vad du sökte?