Tvist om VA-arbete i Kollandsvik och Gyvik

Östra Göinge kommun har mottagit en stämningsansökan från den entreprenör som byggt ut kommunalt vatten och avlopp till Kollandsvik och Gyvik. Stämningsansökan avser ett belopp på 6,2 miljoner kronor exklusive moms.

Östra Göinge kommun är avtalspart medan beställningen av arbetena har hanterats av kommunens bolag för vatten och avlopp, Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Våren 2018 bestred kommunen ett antal av entreprenörens fakturor till följd av fel i arbete eller ej slutfört arbete samt ett krav på förseningsvite på grund av omfattande försening av entreprenaden.

– Mellan parterna har diskussioner förts för att försöka hitta en lösning, men entreprenören har nu valt att stämma kommunen. Östra Göinge kommun och SBVT kommer nu – tillsammans med sina juridiska rådgivare – att gå igenom och analysera stämningen, säger Per Fremark, VD SBVT.


Hittade du inte vad du sökte?