Treklöverns förslag till mål- och resultatplan för åren 2020-2023

Idag presenterade Treklövern – Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna – sitt förslag till mål- och resultatplan (Budget) för de kommande fyra åren 2020-2023. Av förslaget framgår att följande områden prioriteras:

• elevernas resultat i skolan,
• de vuxnas sysselsättning,
• de äldres delaktighet och hälsa samt
• byarnas attraktivitet.

Detta i kombination med viktiga hållbarhetsfrågor såsom ekonomi, miljö, trygghet, hälsa, integration och jämställdhet.

– Östra Göinge har ett bra läge inför framtiden. Genom en god ekonomisk hushållning med låga driftskostnader och sparande för framtiden har vi byggt Östra Göinges ekonomi stark. Trots det står vi inför svåra avvägningar under de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Bakgrunden till att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna är främst att antalet barn i skola och förskola ökar kraftigt samtidigt som alltfler äldre behöver insatser från omsorgen.

– Vår utmaning blir att bibehålla en stark ekonomi samtidigt som verksamheterna fortsätter att utvecklas för göingebornas bästa, understryker Esbjörn Svensson (C).

Av treklöverns förslag framgår att Östra Göinge under perioden 2020-2023 kommer att satsa nästan fyra (4) miljarder kronor på sina verksamheter. De mesta pengarna går till skola och förskola (1,76 miljarder) samt till omsorgen om äldre och funktionsnedsatta (1,36 miljarder).

– Att prioritera barn och unga samt de göingebor som är i behov av kommunens omsorg är en självklarhet för oss i treklövern, markerar Magnus Nilsson (KD).

I treklöverns förslag finns också en investeringsplan för hela fyraårsperioden. Den innehåller bl a fortsatta satsningar på skollokaler, byautveckling samt ett förslag till ett om- och nybyggt kommunhus i Broby.

Förslaget till mål- och resultatplan 2020-2023 kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 12 juni och fastställas av kommunfullmäktige den 19 juni. Den antagna mål- och resultatplanen publiceras därefter här.

 

Förslag till Mål- och resultatplan, PDF

Treklöverns förslag till Mål- och resultatplan 2020-2023 >

Kontakt

För mer information kontakta kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) på telefon 044-775 60 95.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?