Tre förbättringsledare går i täten för förbättringsarbete

Östra Göinge kommuns strävan är att ständigt utveckla sina verksamheter. Detta gör vi genom att systematiskt arbeta med förbättringar i det dagliga. Syftet är att öka tillgängligheten till service och tjänster för kommunens invånare, företagare och besökare. Plattformen för arbetet är Göingemodellen.

Vårt arbetssätt är inspirerat av Lean, som har sina rötter i framgångsrika biltillverkares arbetssätt. För dem liksom för oss är syftet att nå hög effektivitet och kvalitet med fokus på kundernas behov. I det dagliga förbättringsarbetet är medarbetarnas kunskap och engagemang en mycket viktig faktor.

Under två års tid har alla kommunens medarbetare fått en grundutbildning i arbetssättets metoder och verktyg i ett utbildningsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Nu tar kommunen nästa steg i det långsiktiga utvecklingsarbetet genom att inrätta tre heltidstjänster som förbättringsledare. Deras uppdrag handlar om att stödja chefer och medarbetare att analysera och förbättra arbetsflöden och processer och bygga vidare på en kundorienterad verksamhetsutveckling.

/Charlotta Lundberg, Utvecklingschef

 

 


Hittade du inte vad du sökte?