Sök 2020 års Stenstipendium!

Nu kan du ansöka om Östra Göinge kommuns Stenstipendium 2020, som delas ut i höst. Stenstipendiet har delats ut av kommunen vartannat år sedan 1988 och stipendiesumman är på 60 000 kr. Sista datum för ansökan är 15 april. Din ansökan ska innehålla motivering, idé och CV.

I ansökan ska en stenidé beskrivas, en motivation varför man söker stenstipendiet samt ett CV presenteras. Sista datum för ansökan är den 15 april 2020.

Utdelningen av stipendiet sker sedan vid en speciell ceremoni under ett Stensymposium, med stipendiatens närvaro, under oktober månad 2020.

 

Regler för stipendiet:

  • Stipendiet kan sökas av konstnär eller av stenhantverkare som önskar prova sina kunskaper konstnärligt.
  • Stipendiet kan också sökas av etablerad konstnär för att genomföra ett nytt eller större stenkonstprojekt.
  • Stipendiat bereds möjlighet att under några månader arbeta i kommunens stenindustri.
  • Stipendiet är ett utbildnings- och utvecklingsstipendium. Stipendiaten lär sig arbeta i sten eller vidareutvecklar sina kunskaper i stenarbete.
  • Stipendiet skall täcka konstnärens/hantverkarens arbete, köp av sten samt övriga kostnader.
  • Stipendietiden börjar vid utdelandet av stipendiet och avslutas vid nästa stipendieutdelning då stipendiaten ställer ut sitt/sina alster alternativt gör annan presentation enligt överenskommelse med kommunen. Verk gjorda under stipendietiden är konstnärens egendom.
  • En förutsättning för att komma ifråga för stipendiet är att man kan närvara vid utdelningen.
  • Stipendiaten utses av Kommunstyrelsen efter beredning av tjänstepersoner i samråd med representanter från stenindustrin och konstlivet.

Skicka din ansökan via brev eller e-post

Skicka din ansökan till:
Östra Göinge kommun
Attn. Helena Zeberg
Storgatan 4
289 41 Broby

E-post: helena.zeberg@ostragoinge.se

 

Frågor?

Frågor kan ställas till kulturansvarig Helena Zeberg via e-post: helena.zeberg@ostragoinge.se.

 

Du kan läsa mer om stipendiet på www.ostragoinge.se/uppleva/kultur/kulturstipendium/

 


Hittade du inte vad du sökte?