Snöröjning och halkbekämpning i Östra Göinge

En snöplog på väg full av snö.

Snöröjning startar normalt när snöfallet har upphört och snödjup uppgår till ca 5 cm på gång- och
cykelbanor, ca 7 cm på prioritera gator, ca 10 cm på övriga gator.

Först  plogas bussgator samt  gång- och cykelbanor, därefter gator med omfattande trafik samt busshållplatser och parkeringsplatser, sist bostadsgator. Halkbekämpning vid behov med sandningsgrus.

Fastighetsägares ansvar
Som fastighetsägare inom detaljplanlagt område är du skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbana och annat för att  fotgängare ska kunna komma fram till fastigheten.

Fastighetsägaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och vid halka sanda eller vidta annan åtgärd. Fastighetsägarens ansvar för gångbana gäller inte om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö. Ditt ansvar som fastighetsägare vid dessa tillfällen är istället att halkbekämpa en yta för gångtrafik omedelbart utanför snövallen.

 

Kommunen tillhandahåller sandningsgrus

Kommuninvånare kan hämta sandningsgrus för halkbekämpning gratis i begränsade mängder  på
följande platser:

Broby: Pumpstationen Lärkan vid Smedjegatan samt på kommunförrådet i Lunnom
Glimåkra: Västra Järnvägsgatan, mittemot gamla glasbruket
Hanaskog: Hanaskogsbadets parkering
Hjärsås: Vattenverket
Immeln: Grönytan vid Immelns  lekplats
Knislinge: Snapphaneskolans parkering vid vattentornet samt norr om korsningen Västerled – Bronsringen
Sibbhult: Grönyta söder om Ågatan vid korsning med Färegatan
Östanå: Grönytan vid Glimmingevägen (mittemot Bjerstedts bil)

Se platserna ovan på karta

 


En snöplog på väg full av snö.

Hittade du inte vad du sökte?