Skånetrafikens serviceresor återgår till samåkning

Nu återgår mycket till det normala eftersom Folkhälsomyndigheten har tagit bort de flesta av de råd och rekommendationer som har funnits under pandemin. Många är vaccinerade och kollektivtrafiken har släppt på restriktioner. I samråd med Smittskydd i Skåne återgår Skånetrafikens serviceresor till samåkning.

Från och med den 25 oktober samordnas alla serviceresor och följande gäller:

  • Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund för att åka ensam, till exempel om resenären är infektionskänslig, ska ett läkarintyg styrka behovet. Samåkning gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer.
  • Max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon.
  • Rekommendationerna är att samtliga resenärer ska bära munskydd. Resenärerna ansvarar själva för att ha med sig och använda munskydd. Förarna bör ha munskydd vid ansiktsnära kontakt.
  • Alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor planeras med samåkning, förutom de resenärer som har ett beviljat tillstånd för att resa ensam.

 

Vill du ha mer information kan du läsa mer på Skånetrafikens webbplats eller kontakta serviceresors kundtjänst på 0771-77 44 33.  

 


Hittade du inte vad du sökte?