Östra Göinge i samverkan om stödet för fiberutbyggnad

Östra Göinge kommun har undertecknat ett avtal med Region Skåne om samverkan kring fördelningen av stödmedel för fiberutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet.

Samverkan innebär en fördjupad dialog kring områden som är svåra att bygga ut och som behöver finansiellt stöd. Dialog kommer framöver att ske mellan kommuner, leverantörer och Region Skåne. Länsstyrelsen, som handlägger bidragsansökningar för landsbygdsprogrammet, stödjer samverkansmodellen.

Stödet gynnar ”vita fläckar”

Avtalet innebär att innevarande års landsbygdsstöd på 84,5 miljoner kommer att kunna erbjudas till flertalet kvarstående s. k. vita fläckar i Skåne.

– Östra Göinge har en hel del fastigheter som ligger inom definitionen ”vita fläckar”, dvs i svår terräng där det är långt mellan husen, därför ser jag frågan om var bidragspengarna riktas som oerhört viktig för att kommunens hushåll på landsbygden ska få fiber, säger bredbandssamordnare Pia Vingestråhle.

– Vi har drivit denna fråga i ”13-projektet” sedan hösten 2016 och vi ser det som positivt att bidragspengarna riktas mot de områden som verkligen behöver stöd för att kunna bli utbyggda.

I nästa bidragsomgång, hösten 2018, har leverantörer möjlighet att söka bidrag för vita fläckar.

– Vi uppfattar att denna samverkanslösning för oss ett steg närmare mot målet att få fiber utbyggt på landsbygden, säger Pia.


Hittade du inte vad du sökte?