Så här fungerar snöröjning och halkbekämpning i Östra Göinge

Snöröjning startar normalt när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till ca 5 cm på gång- och cykelbanor, ca 7 cm på prioriterade gator, ca 10 cm på övriga gator.

Först plogas bussgator samt gång- och cykelbanor, därefter gator med omfattande trafik samt busshållplatser/parkeringsplatser, sist bostadsgator. Halkbekämpning vid behov med sandningssingel.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare inom detalj-planlagt område är du skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbana och annat för att fotgängare ska kunna komma fram till fastigheten. Fastighetsägaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägen-het för gångtrafiken och vid halka sanda eller vidta annan åtgärd. Fastighetsägarens ansvar för gångbanan gäller inte om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö. Ditt ansvar som fastighetsägare vid dessa tillfällen är istället att halkbekämpa en yta för gångtrafik omedelbart utanför snövallen.

Kommunen tillhandahåller sandningsgrus

Kommuninvånare kan hämta sandningsgrus för halkbekämpning gratis i begränsade mängder på följande platser:

Broby: Pumpstationen Lärkan vid Smedjegatan samt på kommunförrådet i Lunnom

Glimåkra: Västra Järnvägsgatan, mittemot gamla glasbruket

Hanaskog: Hanaskogsbadets parkering

Hjärsås: Vattenverket

Immeln: Grönytan vid Immelns lekplats

Knislinge: Snapphaneskolans parkering vid vattentornet samt norr om korsningen Västerled – Bronsringen

Sibbhult: : Grönyta söder om Ågatan vid korsning med Färegatan.

Östanå: Grönytan vid Glimmingevägen (mittemot Bjerstedts bil)

En snöplog på väg full av snö.


Hittade du inte vad du sökte?