Projektstöd beviljas: Filmer ska få fler att upptäcka mer av Skånes gröna hjärta!

Östra Göinge kommun är samverkanspart i Leaderprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta, där Wanås Konst är projektägare. Projektets syfte är att stärka platsens identitet, lyfta specifika värden samt bygga attraktion och tillväxt i bygden.

– Upptäck Skånes gröna hjärta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt som ska drivas i samverkan med Östra Göinge kommun och platsens kända stora kultur- och naturdestinationer som Wanås och Immeln Canoe Center, berättar projektledare Mattias Givell, verksamhetschef Wanås Konst.

Inom ramen för projektet ska kortare filmer produceras och strategiskt publiceras inför och under turistsäsongen år 2022.  Östra Göinges större besöksmål presenteras i de olika filmerna där man även tipsar om platsens, för många outforskade, mindre pärlor. På så sätt ska de större besöksmålen locka till fler och förlängda besök i kommunen.

– Här finns en mängd gömda pärlor att upptäcka för besökare och genom att skapa samverkan mellan kommunen, dragare och mindre besöksmål kan vi tillsammans stärka platsen och få fler att stanna längre i Skånes gröna hjärta, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Upptäck Skånes gröna hjärta möjliggörs med stöd från Leader Skånes Ess, Stiftelsen RUTH och Östra Göinge kommun. Leader Skånes Ess motivering lyder:

Detta är ett ambitiöst projekt med en innovativ ansats och samarbete med många olika parter såväl ideella som privata och offentliga. Stora aktörer inom besöksnäringen lyfter och drar med andra aktörer i ett spännande utvecklingsarbete och deltagande i kompetensutveckling inom sin näring. Kopplingen med ToY Imagine och Högskolan Kristianstad är ett spännande och nytt grepp inom besöksnäringen som kommer många aktörer till del. Det identitetsskapandet i projektet är en viktig del och projektet passar väl in i Skånes Ess strategi samt bidrar till målen för 2014–2020 (2014-2022).

Platsutveckling sker i samverkan

Aktiva och engagerade aktörer är av stor betydelse för kommunens möjlighet att utvecklas och att kommunen förblir en attraktiv kommun att leva och bo i. År 2020 genomfördes projektet Mitt gröna hjärta, ett platsvarumärkes- och forskningsprojekt, i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Östra Göinge kommun och platsens intressenter som företagare, föreningar och Göingebor.

Mitt gröna hjärta resulterade i viktiga insikter kring vikten av ökad kännedom om platsen, om varandra och kraften i det. Även samsyn beträffande att alla bidrar till bilden av Östra Göinge var en av de viktiga insikterna, som nu följer med in i projektet Upptäck Skånes gröna hjärta.

– Utgångspunkten är att genom samarbete bidra till kommunens och platsen Östra Göinges synlighet, attraktivitet och utveckling och i förlängningen hållbarhet, vilket dessutom ligger i linje med destinationsutvecklingen i Skåne Nordost, säger Anna Bertram, kommunens tillväxtstrateg.


Hittade du inte vad du sökte?