POSOM i Östra Göinge har haft Öppet hus med anledning av händelsen på Göingeskolan

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Gruppen har arbetat för dig som berörts av den tragiska händelsen på Göingeskolan. Två kvällar har det varit öppet för anhöriga eller berörda vuxna att komma för att samtala med en medmänniska.

Den som upplevt en katastrof kan drabbas av stor sorg, tomhet, skuld eller andra starka känslor. POSOM-gruppens stödpersoner är med under kvällen, vars främsta uppgift är att vara medmänniskor i en svår situation.

POSOM består av en ledningsgrupp och ett antal stödpersoner som är anställda av Östra Göinge kommun. Gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie resurser vid katastrofer och större olyckor. Det primära uppdraget är att erbjuda bemötande i det akuta skedet vid kris- och katastrofsituationer.


Hittade du inte vad du sökte?