Svensk el i Östra Göinge

5 april, 2017

Samtlig el som Östra Göinge kommun förbrukar kommer från svensk vattenkraft. Med ursprungsmärkt vattenkraftsel får vi en garanti att den el vi förbrukar kommer från ett svenskt vattenkraftverk och att elen är producerad med förnybara energikällor och regleras av EU-direktiv.Information om VA-arbeten i Glimåkra

5 april, 2017

Glimåkra har under senare år drabbats av ett antal läckor på vattenledningsnätet, vilket har medfört problem för kommuninvånare. På uppdrag av Östra Göinge kommun, ska SBVT under 2017 och 2018 utföra omläggning av VA-ledningar i Glimåkra. Arbetena beräknas påbörjas under vecka 15 och hålla på fram till senhösten 2017.Skånes Gröna Hjärta återigen en succé på Hus och Hem-mässan

3 april, 2017

Mellan den 31 mars och 2 april gick Hus & Hem-mässan av stapeln på Yllan i Kristianstad. Östra Göinge slog även detta år på stort och anlade en hel Göingegata på mässområdet och tog med oss ett 13-tal lokala företagare som var uppställda utmed vår gata.

Mässan drog en stor mängd besökare och Göingegatan var mycket välbesökt och uppskattad. […]Karta över ljusarrangemang i Östra Göinge

21 december, 2016

Vintern är här och vi lyser upp tillvaron! Vi har sammanställt en karta där ni kan se de olika ljusarrangemang som kommunen står för. Med hjälp av kartan kan ni ta er runt i Skånes gröna hjärta och se ljusglimtar runt om i Östra Göinge.Mer fiber i Östra Göinge!

19 december, 2016
Studenter på gräsmatta.

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät AB. Målet är att 95 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till ett bredband på minst 100 Mbit/s i slutet av 2020.

Tillgång till bredbandstjänster med hög hastighet och kvalitet är idag en förutsättning för framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och framför allt […]POSOM i Östra Göinge har haft Öppet hus med anledning av händelsen på Göingeskolan

20 januari, 2016

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Gruppen har arbetat för dig som berörts av den tragiska händelsen på Göingeskolan. Två kvällar har det varit öppet för anhöriga eller berörda vuxna att komma för att samtala med en medmänniska.

Den som upplevt en katastrof kan drabbas av stor sorg, tomhet, skuld eller andra […]Skolinspektionen trygga med Göingeskolans arbete

15 januari, 2016

Skolinspektionen ska enligt tidigare planering göra en regelbunden tillsyn i alla kommunens skolor under våren. Med bakgrund av de tragiska händelserna på Göingeskolan kommer man att börja med den skolan, de ser dock inget akut behov av en tillsyn. Skolinspektionen planerar att komma i slutet av mars eller i början av april.

Skolinspektionen har som rutin att komma ut till skolor […]Det som hänt är mycket ovanligt

13 januari, 2016

Händelsen på Göingeskolan berör alla djupt och det finns många frågor som söker svar. Östra Göinge kommun vill hänvisa till en artikel i Kristianstadsbladet där Sven Granath, utredare vid Brottsförebyggande rådet, uttalar sig:

– Ungefär vart fjärde år i genomsnitt inträffar dödligt våld i en skolmiljö. Men det är ännu mer ovanligt att det inträffar på en […]Sorg i Östra Göinge

12 januari, 2016

Igår måndagen den 11/1 inträffade en mycket tragisk händelse på Göingeskolan i Broby. Två elever hamnade i konflikt varvid den ene blev knivskuren. Trots snabbt omhändertagande och akut transport till sjukhus gick inte den knivskurne pojkens liv att rädda. Han avled i går eftermiddag.

Den andre pojken togs till förhör av polisen och socialtjänsten.

Skolledningen och personalen […]Allvarlig händelse på Göingeskolan

11 januari, 2016

En allvarlig händelse har inträffat på Göingeskolan i Broby. Ett bråk mellan två pojkar, 14 och 15 år gamla, eskalerade vid lunchtid då den ena pojken skar den andre med en kniv som han tagit med till skolan.

Incidenten bedöms vara en personlig uppgörelse mellan de två inblandade pojkarna. Deras föräldrar underrättades omedelbart och var snabbt […]