Östra Göinge kommun på nationell konferens om jämställdhetsarbete

Med en resultatkonferens i Jönköping den 4-5 februari går satsningen Modellkommuner i mål. Bakom satsningen på Modellkommuner står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På konferensen i Jönköping är Östra Göinge en av tolv kommuner som deltagit i satsningen under 2019 för att utveckla sitt jämställdhetsarbete, tillsammans med ett antal kommuner som agerat mentorer.

− Nu har vi lagt en bra grund för att säkerställa en jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojkar, säger Magnus Nilsson (KD), som varit delaktig i kommunens strategiska arbete med jämställdhet.

– Det borde vara en självklarhet att vi ger invånarna likvärdig service oavsett kön och att kommunens resurser fördelas jämställt, men erfarenheten visar att så inte alltid är fallet. Vi har fattat ett beslut om att vår verksamhet och vår service ska vara jämställd år 2025. Den här satsningen hjälper oss att få in jämställdhetsperspektivet i ledning och styrning och det höjer kvaliteten i verksamheten, fortsätter Magnus Nilsson.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Kommuner som tidigare genomfört konceptet deltar som mentorer för att stötta arbetet. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom förbättringsarbeten på hemmaplan.

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun.

– För mig som politiker har det varit givande att diskutera jämställdhetsarbetet med politiker från andra kommuner, samtidigt som jag också har fått möjlighet att diskutera med våra chefer och experter hur vi ska arbeta själva, säger Nilsson.

Utvärderingen visar bra resultat
Utvärderingen av satsningen visar att alla deltagare har påbörjat eller vidareutvecklat jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning, att alla har genomfört kompetenshöjande insatser och gjort en översyn av olika styrdokument. Merparten har också gjort ändringar i målskrivningar, policydokument och anvisningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Jag konstaterar återigen att Östra Göinge kommun har ett konstruktivt och effektivt arbetssätt mellan politik och förvaltning, som bygger på tillit, tydlighet och resultat. Arbetet med att nå målet att ha en jämställd och god verksamhet och service för våra Göingebor år 2025 är stort och komplext, och vi är långt ifrån i mål, men vårt arbetssätt gör att vi har goda förhoppningar om att lyckas.

Bakgrund
Satsningen på Modellkommuner har finansierats genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen och startade med en pilot 2016. Den omgång som nu genomförts är den tredje i ordningen. Sammanlagt har 33 kommuner deltagit sedan starten. En fjärde omgång startar i september 2020. Inbjudan till nya deltagare går ut i början av mars.


Mer information

Läs slutrapporten från jämställdhetsberedningen i Östra Göinge kommun (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)


Hittade du inte vad du sökte?