Projektet Kompetensvalidering ska synliggöra kunskap

Tillsammans med Bromölla, Osby, Kristianstad och Hässleholms kommuner har Östra Göinge fått projektmedel från Samordningsförbundet för att genomföra projektet ”Kompetensvalidering”, som sträcker sig över tre år.

Östra Göinge kommun har, tillsammans med de fyra övriga kommunerna, sett ett behov av att utveckla en gemensam strukturerad arbetsmetod för validering av praktiska kunskaper, yrkeskunskaper och generella kunskaper. Det kan handla om kunskaper inom branscher som lokalvård, vård eller fordon. Avsaknaden av ett sätt att validera kompetenser gör att många arbetssökande inte får sina kompetenser synliggjorda, vilket i sin tur gör vägen mot arbete och självförsörjning längre och svårare än nödvändigt.

 

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa i åldern 16-64 år som:

  • Är bosatta i någon av ovan nämnda kommuner
  • Är aktuella inom kommunens arbetsmarknadsenheter eller motsvarande
  • Saknar gymnasieutbildning, har en på arbetsmarknaden icke gångbar utbildning och/eller saknar andra från arbetsmarknaden efterfrågade dokumenterade eller generella kunskaper

Målsättningen är att med hjälp av valideringen öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av deltagarens väg mot arbete och självförsörjning samt:

  • Att deltagaren stärks genom att få sin kompetens synliggjord och tillvaratagen
  • Att deltagaren får ett intyg, kompetensbevis, yrkesbevis eller betyg och genom det kan kommunicera sina kunskaper till arbetsmarknaden
  • Att deltagaren ökar sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden
  • Förbättrad hälsa
  • Minskat beroende av försörjningsstöd

Strukturerad och standardiserad valideringsprocess

Ett valideringsverktyg, som ger möjlighet att validera grundläggande kompetenser såväl som yrkeskompetenser, har upphandlats. Verktyget är ett bra komplement och ett bra sätt att tydliggöra och lyfta fram kunskaper, färdigheter och kompetenser – oavsett hur de förvärvats.

Valideringsprocessen är standardiserad för kommunerna. När en av Arbetsmarknadsenhetens deltagare är i behov av validering utses en utbildad handledare som tillsammans med deltagaren bestämmer vilken eller vilka kompetenser som ska valideras och på vilket sätt.

När deltagaren påbörjar sin validering bedömer handledaren deltagarens så kallade läranderesultat efter ett modulschema. Efter det bedömer en intern kvalitetssäkrare att resultaten är väl dokumenterade och att det finns nödvändiga bevis för det deltagaren uppnått.

Slutligen bedömer en extern kvalitetssäkrare att intyget stämmer överens med lärandemålen.

Kontakt för mer information

Åsa Linné, enhetschef Arbetsmarknad
044-775 60 12 | asa.linne@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?