Ny version av förslag till ny översiktsplan ställs ut

Östra Göinge kommun tar fram ett förslag till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande från 2012. Ett första förslag var ute på samråd under sommaren 2018. Förslaget har nu arbetats om utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Detta har resulterat i en ny version som finns utställt under perioden 3 juni – 30 augusti 2019.


Hittade du inte vad du sökte?