Närundervisning för årskurs 7-9 från och med vecka 11

Från och med den 15 mars återgår årskurs 7 och 8 till närundervisning. Det innebär att samtliga årskurser i högstadiet har närundervisning från och med vecka 11.

Detta grundas på det nya smittläget i regionen samt att ingen smittspridning har rapporterats från verksamheterna. Skulle det uppkomma en ökad smittspridning på enskild skola eller i en klass så kan kommunen fatta beslut, efter samråd med Smittskydd Skåne, att återigen helt eller delvis övergå till distans- och fjärrundervisning.

Skolorna arbetar kontinuerligt med att följa upp de vidtagna åtgärder som finns på respektive skola för att minska trängsel och risk för smittspridning. Detta arbete fortsätter och blir än viktigare när samtliga årskurser på högstadiet återgår till närundervisning.


Hittade du inte vad du sökte?