Mer fiber i Östra Göinge!

Studenter på gräsmatta.

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät AB. Målet är att 95 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till ett bredband på minst 100 Mbit/s i slutet av 2020.

Tillgång till bredbandstjänster med hög hastighet och kvalitet är idag en förutsättning för framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och framför allt en förbättrad vardag för kommuninvånaren. Förbättrade digitala kommunikationer stärker näringslivets konkurrenskraft och ökar medborgarens valmöjligheter gällande arbete, utbildning, service och rekreation.

För att förverkliga detta har kommunstyrelsen fastställt målet att i slutet av 2020 ska 95 % av kommunens hushåll och företag ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. En samverkan har därför upprättas med Svenska Stadsnät, som är en lokalt etablerad aktör och har förmågan att säkerställa ett öppet, heltäckande och konkurrensneutralt fibernät.

Parterna har därför redan påbörjat ett långsiktigt icke exklusivt samarbete för att se till att företagare och medborgare kommer ha tillgång till en bra IT-infrastruktur.

”Bra IT-infrastruktur är en förutsättning för konkurrenskraftigt företagande och en viktig del i medborgarnas vardag. Det är därför jag är så stolt över att Östra Göinge nu åtar sig att lösa denna viktiga fråga tillsammans med Svenska Stadsnät”, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kampanjerbjudande har redan börjat kommuniceras ut till intressenter i Östra Göinge kommun och ett flertal har redan anmält sitt intresse.

Det går att läsa om arbetet här på www.ostragoinge.se under fliken ”Samhälle” eller på Svenska Stadsnäts webbplats http://www.svenskastadsnat.se.

För mer information kontakta:

Tommy Johansson, utredare | tommy.johansson@ostragoinge.se | 044-775 60 18


Studenter på gräsmatta.

Hittade du inte vad du sökte?