Mångmiljonsatsningar i Hanaskog skapar engagemang!

Över 150 nyfikna Hanaskogsbor deltog i medborgardialogen den 20 januari. Intresset var så stort att Kviingeskolans matsal nästan inte räckte till. Kommunalråd Patric Åberg välkomnade deltagarna och därefter informerade Chris Thórisson från Trafikverket om planerna kring v19. Likaså informerade Samhällsbyggnadsavdelningen om ombyggnaden av bussgatan som inleds i vår. I samband med detta kommer torget att byggas om med en ny lekplats. Göingehem informerade om de nya marklägenheter som de planerar att bygga på kv. Stopet. Förskolechef Hanna Koppe informerade om den nya miljöförskolan som planeras vara klar hösten 2017. Då det finns behov av fler bostäder samt ny förskola så mottogs detta positivt av Hanaskogsborna!

För att läsa mer och ta del av de synpunkter som kom fram på mötet, klicka här

 Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?