Ledningsarbete i Glimåkra påverkar framkomligheten

Måndagen 8 mars påbörjar Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ett arbete för att åtgärda den stora vattenläckan på Häggerydavägen i Glimåkra. På grund av svår tillkomlighet behöver en ny ledning läggas från Hyacintvägen till korsningen Häggerydavägen/Storgatan.

Under arbetet behöver fem parkeringsplatser på Hyacintvägen stängas av och trots att en tillfällig infart till parkeringen anläggs kommer framkomligheten vara försämrad under ett par veckor.

För mer information, besök www.sbvt.se.


Hittade du inte vad du sökte?