Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 26 januari 2023 kl.18:30 har kommunfullmäktige årets första sammanträde som äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns debatt kring kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet och information från Samhällsutveckling, HR, kommunrevisionen samt kommundirektören (bland annat kring förvaltningens årsplan).

Beslut ska fattas om svar på revisionsrapporten om granskning av skolornas arbete för att motverka kränkande behandling, internbudget 2023, fastställande av taxor med mera.

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?