Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 24 november kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen, kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns bland annat

  • Information om kommunrevisionen
  • Reviderad Mål- och resultatplan
  • Uppföljning av internkontroll
  • Redovisning av partistödets användning och beslut om utbetalning 2023
  • Avsägelser och val av ledamöter

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?