Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 22 september 2022 kl. 18.30 har kommunfullmäktige sitt sista sammanträde under innevarande mandatperiod. Sammanträdet är i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns beslut om reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Skåne Nordost samt beslut kopplade till Kommunassurans, bland annat uppdrag att tillhandahålla egenandelsprogram och justerat aktieägaravtal. Därutöver information från kommunsekreterare och kommundirektör.

Sammanträdet avrundas med fika som avslutning på kommunfullmäktiges mandatperiod.

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?