Kommunfullmäktige sammanträder

Onsdagen (observera veckodagen) den 25 maj 2022 kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset I Broby.

Informationsärenden är bland annat

  • Presentation av revisionsplanen av kommunrevisionens ordförande
  • Information kring det brottsförebyggande arbetet med kommunens säkerhetssamordnare samt kommunpolis

Beslutsärenden är bland annat

  • Ungdomsbiljett för resor med Skånetrafikens trafikutbud inom regionen
  • Presentation och debatt av slutrapport från den tillfälliga beredningen om det goda åldrandet
  • Trygghetscentral Skåne Nordost

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?