Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Torsdagen den 16 december 2021 kl. 18.30 i Folkets hus i Sibbhult har kommunfullmäktige årets sista sammanträde.

Följande är något av det som ska behandlas

  • Presentation och debatt, kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet 2021
  • Avyttring av fjärrvärme
  • Motioner

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

Med tanke på pandemin uppmanas de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.

FÖREDRAG – DEMOKRATIN 100 ÅR – LUDVIG BECKMAN

Torsdag 16 december, kl. 18.30, Sibbhults Folkets hus

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. 1921 fick både kvinnor och män för första gången rösta i val till riksdagen.

Kommunen uppmärksammar detta med ett föredrag av Ludvig Beckman. Ludvig är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på grundläggande problem i relationen mellan offentlig maktutövning och individuella rättigheter.

Föredraget kommer att ge en exposé över demokratins framväxt och framförallt över hur det står till med demokratins mest grundläggande princip idag i Sverige.

Nyligen utkom Ludvig Beckman men boken ”All makt åt folket: om en bortglömd idé” där han tar upp denna frågeställning.

Föredraget kommer att hållas i samband med kommunfullmäktiges möte.

Föredraget är öppet för allmänheten och det är fri entré. Arrangemanget kommer att anpassas utifrån gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och det är begränsat antal platser.

Arr: Östra Göinge kommun

 


Hittade du inte vad du sökte?